Vi är din helhetsbyrå för digital marknadsföring

Syftet med den digitala marknadsföringen är att skapa kort- och långsiktig medvetenhet kring ditt varumärke, veva igång trafiken till din hemsida och öka försäljningen.

Så vad behöver du?

Självklart vill du helst uppnå allt - en sökoptimerad hemsida, en vass profil i sociala medier och heltäckande annonser. Konverterande nyhetsbrev? Det med!

Eller?

Vi är överens om att alla åtgärder är viktiga. Men för att få maximal effekt av din investering behöver vi prioritera och fördela smart.

Därför: En digital strategi

Grunden till din digitala marknadsföring ligger i den digitala strategin, som är unik utifrån var du befinner dig på den digitala resan. Vi gör en helhetsanalys och väljer rätt mix av kommunikation och branding, sökoptimering samt annonsering.

Strategin klar?

Kommunikation och branding i sociala medier

Syftet med kommunikation på Instagram, Facebook, LinkedIn & Co. är att bygga en långsiktig medvetenhet kring varumärket. Det kräver genomtänkt vinkling och tonalitet, en tilltalande och sammanhållen design samt en bra mix av text, bild och video. Vi hjälper dig med hela processen och producerar vid behov även bild- och filmmaterial.

Sökoptimering / SEO

En sökoptimerad webbplats är en välfungerande drivkraft för trafik till hemsidan. Jämfört med annonsering som skapar trafiktoppar genererar SEO en långsiktig och stabil ökning i trafik till hemsidan eller webbutiken. Vår arbetsprocess:

  • Sökordsanalys
  • Konkurrensjämförelser
  • Teknisk analys
  • Teknisk SEO samt on page-optimering
  • Inlänkningsstrategier
  • Uppföljning och anpassning

Annonsering på Google, Instagram, Facebook & Co.

Betald annonsering i digitala kanaler skapar snabba resultat och kan träffsäkert riktas mot målgrupper. Vi hjälper dig med bland annat annonskampanjer, remarketing-strategier samt uppföljning och anpassning.