Helhetsbyrån för digital marknadsföring

Digital marknadsföring skapar kort- och långsiktig medvetenhet kring ditt varumärke, driver trafik till din hemsida och ökar försäljningen.

Vårt mål är att vara din personliga samarbetspartner. Med vårt genuina intresse och engagemang hjälper vi dig att uppnå dina affärsmål och öka din tillväxt.

Andreas-Miehling

Rätt budskap...
mot rätt person...
i de rätta digital kanalerna...
vid rätt tillfälle.

Det föder framgång!

Lämna inget åt slumpen

Vi bygger den helhet av marknadsföring som krävs i en modern och digital värld.

För att det digitala ska kunna jobba aktivt åt dig krävs rätt beslut. Därför är det viktigt att anpassa marknadsföringen till dina förutsättningar och utmaningar samt att löpande följa upp och analysera arbetet. Vi är experter på datastyrning och kan justera insatserna på rätt sätt.

Vårt arbetssätt med internetmarknadsföring

Framgångsrik internetmarknadsföring börjar med en effektiv strategi utifrån en tydlig målsättning. Därför är första steget att ta reda på var du befinner dig idag, så att vi tillsammans kan planera vägen framåt.

Vi startar upp i en workshop där vi genomlyser dina digitala strategier genom en grundläggande analys av nuläge, målgrupper och marknad. Vi går igenom verksamhetens digitala fotavtryck, diskuterar för- och nackdelar i nuläget samt möjliga förbättringar och förändringar.

Utifrån det skapar vi sedan en strategi och handlingsplan. Givetvis sätter vi även handlingsplanen i verket och utvecklar den över tid.

Rätt mix av digitala kanaler

Sökoptimering / SEO

En Google-optimerad webbplats höjer stabilt och långsiktigt trafiken till din hemsida eller webbutik.

Sökmotorannonsering / SEM

Riktade budskap till personer som aktivt letar efter det du erbjuder.

Annonsering i sociala medier - på Instagram, Facebook & Co.

Betald annonsering i sociala kanaler skapar snabba resultat och kan träffsäkert riktas mot målgrupper.

Kommunikation och branding i sociala medier

För en långsiktig medvetenhet kring ditt varumärke.

Displayannonsering och native-annonsering

Annonsplaceringar via Googles displaynätverk GDN eller native-annonser i redaktionella flöden skapar intresse kring ditt varumärke.