Kommunikation och branding i sociala medier

Syftet med kommunikation på Instagram, Facebook, LinkedIn & Co. är att bygga en långsiktig medvetenhet kring varumärket. Det kräver genomtänkt vinkling och tonalitet, en tilltalande och sammanhållen design samt en bra mix av text, bild och video. Vi hjälper dig med hela processen och producerar vid behov även bild- och filmmaterial.