Logotyp, profil och mer - din grafiska identitet

Den grafiska identiteten visar upp ditt varumärke visuellt. Vi skapar eller uppgraderar din grafiska identitet utifrån ditt varumärkes mjuka och hårda värden. Vi levererar grafiska profiler från hjärtat, som samtidigt är långsiktiga och lyfter ditt varumärke.

En grafisk identitet kan bland annat innehålla

  • Logotyp, typografi, färgsättning och bildmanér.
  • Symboler, illustrationer.
  • Ljud och rörlig media.
Grafisk design

Vår arbetsprocess

En grafisk profil är det mest grundläggande för all marknadsföring. Därför är det viktigt att den speglar ditt företag så bra det går.

Profilen bygger på värderingar, vision, mål, USPar och mer, vilket vi gemensamt går igenom under en uppstartsworkshop. Vi plockar fram guldkornen i ditt varumärke för att särskilja dig från dina konkurrenter.

Utifrån workshopens resultat skissar vi fram ett eller flera förslag, som vi sedan vidareutvecklar till en färdig profil.